© Đại Học Đồng Tháp
Địa chỉ: 783 - Phạm Hữu Lầu - Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (0277) 3881518 - Fax: (0277) 3881713